Adaugă detalii elev

PLAN DE INTERVENȚIE PERSONALIZAT - P.I.P.

Detalii Elev

Inițiale:
Școala:
Data nașterii:
Clasa:


Platforme de comunicare și educaționale utilizate de școala :


Classroom
Kinderpedia
Meet
24 Edu
Teams
Teams
AdServio
Whatsapp
Zoom
Webex
alte platforme (daca este cazul)

 

Detalii Certificat O.S.P.

Nr. Certificat O.S.P
Diagnostic specificat în Certificat O.S.P.

Detalii Recomandări Certificat O.S.P.

Servicii recomandate în planul Certificatului O.S.P:

Servicii educaționale (curriculum adaptat)

Servicii de asistență psihopedagogică

Servicii de consiliere si orientare școlară

Servicii de terapie logopedică

Servicii de terapie educațională

Servicii de kinetoterapie

Asigurarea transportului la unitatea de învățământ

Măsuri de sprijin pentru educația incluzivă

Încadrarea în grad de handicap:

Neîncadrat
Ușor
Mediu
Accentuat
Grav
Grav cu asistent personal

INFORMAȚII EDUCAȚIONALE

Evaluare generală a abilităților conform vârstei cronologice, pe diferite domenii:

a) domeniul cognitiv - comunicare și limbaj:

b) domeniul socio-afectiv:

c) domeniul cognitiv - inteligență numerică și rezolvare de probleme:

d) domeniul psihomotor:

 

Evaluare generală observată (sau transmisă de alți membrii ai echipei de caz):

Aspecte pozitive
Aspecte negative
disponibilitate de a participa activ la activitățile școlare
capacitate de a participa activ la activitățile școlare
disponibilitate de a participa pozitiv la situațiile sociale
capacitate de a relaționa social, independent
capacitate de a relaționa social, mediată de prezența unui asistent personal/facilitator
colaborează și acceptă sugestii privind rezolvarea sarcinilor școlare
reacționează pozitiv la recompense (note bune) și laude
are dezvoltate relații de prietenie în rândul colegilor de clasă
capacitate de a învăța algoritmi simpli de lucru
capacitate de a desfășura independent activități școlare
capacitate de a desfășura activități școlare, mediată de prezența unui asistent personal/facilitator
spune ”nu am înțeles” adecvat sarcinilor școlare
competențe școlare bine dezvoltate
competențe școlare bine dezvoltate, doar în aria intereselor
ritm de lucru la nivelul clasei
abilitatea de a recepționa informații la nivel funcțional
abilitatea de a comunica verbal la nivel funcțional
abilitatea de a scrie la nivel funcțional
abilitatea de a citi la nivel funcțional
abilitatea de a realiza calcule la nivel funcțional
abilități de utilizare a tehnologiilor informaționale și de comunicare
aptitudini plastice și creative
abilități de orientare spațio-temporală în curs de formare/consolidare
respectă măsurile de prevenire a infectărilor recomandate de unitatea de învățământ
extrașcolar, practică un sport sau participă la cursuri de aptitudini
interese și aptitudini în curs de dezvoltare
poate oferi suport în activitățile școlare altor colegi
stabilitate emoțională, fără refuzul sarcinilor de lucru
rezistență la frustrările școlare
relații școlare fără conflicte
alte aspecte pozitive observate
indisponibilitate de a participa activ la activitățile școlare
incapacitate de a participa activ la activitățile școlare
indisponibilitate de a participa pozitiv la situațiile sociale
incapacitate de a relaționa social, independent
incapacitate de a relaționa social, chiar și mediată de prezența unui asistent personal/facilitator
nu colaborează și nu acceptă sugestii privind rezolvarea sarcinilor școlare
nu reacționează pozitiv la recompense (note bune) și laude
nu are dezvoltate relații suficiente de prietenie în rândul colegilor de clasă
incapacitate de a învăța algoritmi simpli de lucru
incapacitate de a desfășura independent activități școlare
incapacitate de a desfășura activități școlare, chiar și mediată de prezența unui asistent personal/facilitator
nu spune ”nu am înțeles” adecvat sarcinilor școlare
competențe școlare slab dezvoltate
competențe școlare slab dezvoltate,chiar și în aria intereselor
ritm de lucru sub nivelul clasei
abilitatea de a recepționa informații nu este la nivel funcțional
abilitatea de a comunica verbal nu este la nivel funcțional
abilitatea de a scrie nu este la nivel funcțional
abilitatea de a citi nu este la nivel funcțional
abilitatea de a realiza calcule nu este la nivel funcțional
fără abilități de utilizare a tehnologiilor informaționale și de comunicare
fără aptitudini plastice și creative
abilități de orientare spațio-temporală neformate/neconsolidate
respectă parțial sau deloc măsurile de prevenire a infectărilor recomandate de unitatea de învățământ
extrașcolar, nu practică un sport sau nu participă la cursuri de aptitudini
interese și aptitudini neconturate
nu poate oferi suport în activitățile școlare altor colegi
instabilitate emoțională, cu refuz a sarcinilor de lucru
rezistență scăzută la frustrările școlare
relații școlare deseori conflictuale
alte aspecte negative observate


 

Măsuri și strategii compensatorii recomandate de către responsabilul de caz

conform ordinului 3124/2017, privind Metodologia pentru asigurarea suportului necesar elevilor cu tulburări de învățare(TSI):

 
Art.20 Măsurile compensatorii
computer/tabletă cu software - sintetizator vocal, care transformă tema de citire într-o temă de ascultare;
aparat de înregistrare care permite elevului să își completeze notițele în timpul lecției (tabletă, reportofon etc.), cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
hărți mentale, mape conceptuale ale unității de studiu;
manuale şi cărți în format digital (audio-book);
dicționare, vocabulare digitale;
tabele cu: lunile anului, anotimpurile, zilele săptămânii, alfabetul, formule, definiții etc.;
texte cu imagini, sinteze, scheme;
prezența cadrului didactic care să citească itemii textului din manual, sarcinile de rezolvat, chestionarele cu răspunsuri multiple;
computer cu program de scriere video, cu corector ortografic, care permite realizarea unor texte suficient de corecte fără un efort suplimentar de recitire şi de corectare a eventualelor greșeli;
software pentru realizarea hărților mentale, mape conceptuale;
fotocopii adecvate ale unității de studiu;
dicționar digital (sub formă de tabletă sau pe computer);
calculator care să faciliteze operațiile de calcul;
alte instrumente tehnologice mai puțin evoluate, cum ar fi tabela pitagoreică, de măsuri, tabel cu formule matematice, scheme conceptuale etc.;
altele, la decizia cadrului didactic.
Art.21 Măsurile de dispensare
dispensarea cititului cu voce tare în faţa clasei;
dispensarea citirii autonome a unor texte a căror lungime şi complexitate nu este compatibilă cu nivelul de abilitate al copilului;
cantitatea excesivă de teme pentru acasă;
memorarea poeziilor, formulelor, tabelelor, definițiilor;
dispensarea studierii limbilor străine în forma scrisă sau citită;
efectuarea mai multor teste/ evaluări la puţină vreme unele după altele;
dispensarea scrierii rapide după dictare;
dispensarea luării de notițe scrise;
dispensarea copierii de pe tablă, recopierea textelor;
dispensarea respectării timpilor pentru realizarea sarcinilor de lucru în scris;
scrierea de mână a temelor pentru acasă pentru cazurile severe de disgrafie (se acceptă scrierea pe calculator sau transcriere de către părinte);
dispensarea memorării tablei înmulțirii;
dispensarea copierii textelor (ex. probleme matematice) de pe tablă sau manuale - compensare cu texte pregătite anticipat, printate şi lipite pe caiete (sau lucru direct pe fişe);
altele, la decizia cadrului didactic.
Art.23 Evaluarea adaptată
testele şi verificările se anunță cu cel puțin 24 de ore înainte;
se asigură timp suplimentar (30 - 60 de minute) pentru execuția probelor sau se asigură verificări cu mai puține cerințe;
se introduc probe informatizate;
se asigură citirea cu voce tare de către profesor a sarcinilor de efectuat în timpul verificărilor, subiectele se citesc pe rând, în ordinea în care se elaborează lucrarea;
se asigură folosirea instrumentelor compensatorii atât la probele scrise cât şi la cele orale;
se vor prevedea verificări orale ca alternativă la cele scrise (mai cu seamă la limbile străine);
în notarea la probele orale se va ţine cont de capacitățile lexicale şi expresive ale elevului;
în funcție de situație, evaluările vor fi concepute astfel încât să limiteze scrisul (de ex. exerciții cu spaţiu de completat, exerciții de bifat, unit, etc);
la notarea/evaluarea testelor scrise se va ține cont de conținut, nu de formă;
se asigură folosirea calculatorului de buzunar/birou, tablă pitagoreică sau tabele cu formule.
 


 

Domeniul de intervenție COGNITIV - COMUNICARE ŞI LIMBAJ

 
Exemple Aleatorii de Competente Generale/Activitati de învățare Mai multe AICI
 
- Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute - audierea unor poveşti sau a unei descrieri şi manifestarea reacţiilor corespunzătoare
- Exprimarea adecvată a emoţiilor în interacţiunea cu copii şi adulţi cunoscuţi - jocuri de rol cu marionete ilustrând modalităţi pozitive/negative de interacţiune verbală sau fizică: se ajută unii cu ceilalţi, se exprimă politicos (te rog, mulţumesc), se întrerup, se lovesc, se împing etc.
- Realizarea de creaţii funcţionale şi/sau estetice folosind materiale şi tehnici elementare diverse - gruparea materialelor după criterii date –Exemplu: jocul „Cenuşăreasa”: „Ajut-o pe Cenuşăreasa să pună în coşuleţe diferite, materiale de acelaşi fel; Grupează materialele care pot fi tăiate cu foarfecele; Grupează materialele roşii; Grupează materialele care se pot rupe, care sunt transparente” etc
- Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute - interpretarea unor cântece care conţin onomatopee
- Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare - recunoaşterea unui obiect, prin formularea de întrebări despre caracteristicile acestuia -joc de tipul „Cutiuţa fermecată”

Competente Generale/Activitati de învățare - Introduse manual
Lista Activități


Metode/mijloace utilizate
Perioada de timp
Criterii de evaluare a progresului
Metode/mijloace monitorizare
Obs.


 

Domeniul de intervenție COGNITIV - INTELIGENŢĂ NUMERICĂ ŞI REZOLVARE DE PROBLEME

 
Exemple Aleatorii de Competente Generale/Activitati de învățare Mai multe AICI
 
- Identificarea unor fenomene/relaţii/ regularităţi/structuri din mediul apropiat - compararea propriilor fotografii cu cele ale colegului de bancă, în scopul identificării caracteristicilor comune oamenilor
- Identificarea unor fenomene/relaţii/ regularităţi/structuri din mediul apropiat - găsirea elementelor unei mulţimi, fiind date elementele celeilalte mulţimi şi regula de corespondenţă dintre acestea;
- Generarea unor explicaţii simple prin folosirea unor elemente de logică - jocuride mişcare în care se folosesc operatorii logici „şi”, „nu” (ex.: „Copiii care au ochi verzi şi păr blond să ridice mâna.”);
- Rezolvarea de probleme pornind de la sortarea şi reprezentarea unor date - sortarea pe diverse categorii: legume/fructe
- Utilizarea unor etaloane convenţionale pentru măsurări şi estimări - colorarea selectivă a elementelor unui desen, pe baza unui criteriu precizat (ex.: cel mai scurt/lung);

Competente Generale/Activitati de învățare - Introduse manual
Lista Activități


Metode/mijloace utilizate
Perioada de timp
Criterii de evaluare a progresului
Metode/mijloace monitorizare
Obs.


 

Domeniul de intervenție SOCIO-AFECTIV

 
Exemple Aleatorii de Competente Generale/Activitati de învățare Mai multe AICI
 
- Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare - utilizarea şi interpretarea tonului folosit în vederea exprimării unor emoţii variate
- Manifestarea interesului pentru autocunoaştere şi a atitudinii pozitive faţă de sine şi faţă de ceilalţi - desenarea conturului corpului în mărime naturală, colorarea conturului astfel încât să semene cât mai bine cu sine (culoarea părului, culoarea ochilor etc.), decuparea şi afişarea produselor
- Identificarea unor fenomene/relaţii/ regularităţi/structuri din mediul apropiat - identificarea activităţilor zilnice în care intervine electricitatea
- Manifestarea interesului pentru autocunoaştere şi a atitudinii pozitive faţă de sine şi faţă de ceilalţi - vizionarea unor filme scurte despre igiena personală
- Utilizarea abilităţilor şi a atitudinilor specifice învăţării în context şcolar - prezentarea în faţa grupului a unor obiecte personală care exprimă cel mai bine ceea ce îi place fiecăruia să facă, pentru valorizarea abilităţilor fiecărui copil, indiferent de domeniu

Competente Generale/Activitati de învățare - Introduse manual
Lista Activități


Metode/mijloace utilizate
Perioada de timp
Criterii de evaluare a progresului
Metode/mijloace monitorizare
Obs.


Domeniul de intervenție PSIHOMOTOR

 
Exemple Aleatorii de Competente Generale/Activitati de învățare Mai multe AICI
 
- Exprimarea adecvată a emoţiilor în interacţiunea cu copii şi adulţi cunoscuţi - jocuri de rol cu marionete ilustrând modalităţi pozitive/negative de interacţiune verbală sau fizică: se ajută unii cu ceilalţi, se exprimă politicos (te rog, mulţumesc), se întrerup, se lovesc, se împing etc.
- Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare - organizarea unor concursuri –Exemplu: „Cine realizează cel mai interesant colaj/ puzzle/ desen/ poster din desene/ cuvinte/ alte simboluri?”
- Explorarea de mesaje artistice exprimate în limbaj vizual într-o diversitate de contexte familiare - jocuri de recunoaştere, descoperire, sortare, diferenţiere etc.-Exemple: joc de tipul „Săculeţul fermecat” (copiii introduc mâna într-un săculeţ cu obiecte, le pipăie şi recunosc obiectul doar după formă); joc de tipul „Obiectul surpriză” (ghicirea obiectului după caracteristici aflate prin întrebări; fiecare elev va aduce pe rând, de acasă un obiect cu semnificaţie personală, o jucărie etc.); jocuri pe teme diverse, de tipul Găseşte diferenţele/ intrusul; Ghiceşte ce s-a schimbat etc.; jocuri de jocuri de sortare după formă, culoare, valoare estetică, utilitate etc.
- Evidenţierea caracteristicilor geometrice ale unor obiecte localizate în spaţiul înconjurător - identificarea poziţiei pe care o ocupă diverse obiecte în spaţiu în raport cu alte obiecte precizate
- Realizarea de creaţii funcţionale şi/sau estetice folosind materiale şi tehnici elementare diverse - enumerarea unor caracteristici observabile ale materialelor şi instrumentelor întâlnite în mediul familiar –Exemplu:jocul „Eu spun ceva, tu spui altceva” despre creioanele tale, uniforma ta, penarul tău etc.

Competente Generale/Activitati de învățare - Introduse manual
Lista Activități


Metode/mijloace utilizate
Perioada de timp
Criterii de evaluare a progresului
Metode/mijloace monitorizare
Obs.


DESPRE
 

Pagină creată cu ajutorul app.rei.plus - © Takmate Solutions