PLAN DE SERVICII INDIVIDUALIZAT

AN ȘCOLAR 2023-2024

Detalii Elev


Nume Elev:
Prenume Elev:
Data nașterii:
Domiciliul:
Unitatea de învăţământ la care este înscris:
Forma de invatamant

 

Parinti / Reprezentant


Mama Elev:
Tata Elev:
Reprezentant Legal:


Detalii Certificat O.S.P.


Nr. Certificat O.S.P
Data Emiterii:
Emis de:
 
Elaborare Plan Servicii Individualizat


Responsabilul de caz servicii educaţionale:
Functia:
Document avizat de Director:
 
Servicii educaţionale


nu e cazul
Institutia responsabilă :
Data de începere: An școlar: 2023-2024
Perioada de acordare a serviciului:
Persoana responsabilă de acordare a serviciului
Numar de telefon
Obiective:


Servicii de asistenţă psihopedagogică prin cadrul didactic itinerant şi de sprijin


nu e cazul
Institutia responsabilă :
Data de începere: An școlar: 2023-2024
Perioada de acordare a serviciului:
Persoana responsabilă de acordare a serviciului
Numar de telefon
Obiective:


Servicii de consiliere şi orientare şcolară


nu e cazul
Institutia responsabilă :
Data de începere: An școlar: 2023-2024
Perioada de acordare a serviciului:
Persoana responsabilă de acordare a serviciului
Numar de telefon
Obiective:


Servicii de terapie logopedică/terapia tulburărilor de limbaj


nu e cazul
Institutia responsabilă :
Data de începere: An școlar: 2023-2024
Perioada de acordare a serviciului:
Persoana responsabilă de acordare a serviciului
Numar de telefon
Obiective:


Servicii de terapie educaţională


nu e cazul
Institutia responsabilă :
Data de începere: An școlar: 2023-2024
Perioada de acordare a serviciului:
Persoana responsabilă de acordare a serviciului
Numar de telefon
Obiective:


Servicii de kinetoterapie


nu e cazul
Institutia responsabilă :
Data de începere: An școlar: 2023-2024
Perioada de acordare a serviciului:
Persoana responsabilă de acordare a serviciului
Numar de telefon
Obiective:


Asigurare transport la unitatea de învăţământ


nu e cazul
Institutia responsabilă :
Data de începere: An școlar: 2023-2024
Perioada de acordare a serviciului:
Persoana responsabilă de acordare a serviciului
Numar de telefon
Obiective:


Măsuri de sprijin pentru educaţia incluzivă


nu e cazul
Data de începere: An școlar: 2023-2024
Institutia responsabilă : Perioada de acordare a serviciului:
Persoana responsabilă de acordare a serviciului Numar de telefon
Obiective:
Exista Facilitator
Exista Asistent
 


Semnatarii documentului

Aprobat în ședința Comisiei de Orientare Școlară și Profesională din data :
Președinte C.O.Ș.P.
Vicepreședinte C.O.Ș.P.
Secretar C.O.Ș.P.
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru


Poti verifica mai jos daca toate informatiile dorite sunt corecte. Apasa apoi butonul "Vezi PDF" pentru a genera documentul.Document aprobat de

PLAN DE SERVICII INDIVIDUALIZAT

PENTRU COPIII CU CERINŢE EDUCAŢIONALE SPECIALE

(cf. AnexeiNr.15 la Metodologia pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale,aprobată prinOrdinul comun al MMFPSPV/MS/MENCȘ nr. 1985/1305/5805/2016)

Numele şi prenumele copilului/elevului:

Mama:

Tata:

Reprezentantul legal al copilului:

Data naşterii:

Domiciliul:

Unitatea de învăţământ la care este înscris: ,

Certificat de orientare şcolară şi profesională / emis de

Data realizării/revizuirii planului de servicii individualizat: 2024

Responsabilul de caz servicii educaţionale: /

Facilitator: Telefon

Asistent Personal: Telefon

Drepturi/Beneficii de asistenţă socială pentru copiii cu CES (prevăzute de Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare): Copiii şi tinerii cu cerinţe educaţionale speciale, şcolarizaţi în unităţile de învăţământ special sau de masă, inclusiv cei şcolarizaţi în alt judeţ decât cel de domiciliu, beneficiază de asistenţă socială constând în asigurarea alocaţiei zilnice de hrană, a rechizitelor şcolare, a cazarmamentului, a îmbrăcămintei şi a încălţămintei în cuantum egal cu cel pentru copiii aflaţi în sistemul de protecţie a copilului, precum şi de găzduire gratuită în internate sau centrele de asistare pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale din cadrul direcţiilor generale judeţene/a municipiului Bucureşti de asistenţă socială şi protecţia copilului.
 

 
Tipul de serviciu/intervenţie Institutia responsabilă Obiective Data de începere Perioada de acordare a serviciului Persoana responsabilă de acordare a serviciului (date de contact)
Servicii educaţionale An școlar: 2023-2024
nr tel:
Servicii de asistenţă psihopedagogică prin cadrul didactic itinerant şi de sprijin An școlar: 2023-2024
nr tel:
Servicii de consiliere şi orientare şcolară An școlar: 2023-2024
nr tel:
Servicii de terapie logopedică/terapia tulburărilor de limbaj An școlar: 2023-2024
nr tel:
Servicii de terapie educaţională An școlar: 2023-2024
nr tel:
Servicii de kinetoterapie An școlar: 2023-2024
nr tel:
Asigurare transport la unitatea de învăţământ An școlar: 2023-2024
nr tel:
Măsuri de sprijin pentru educaţia incluzivă An școlar: 2023-2024
nr tel:
 

 
Aprobat în ședința Comisiei de Orientare Școlară și Profesională din data Membri


..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................
Președinte C.O.Ș.P.

..............................
Vicepreședinte C.O.Ș.P.

..............................
Secretar C.O.Ș.P.

..............................


 

Pagină creată cu ajutorul app.rei.plus - © Takmate Solutions © 2019 - 2024