Planificarea adaptată a conținuturilor de învățare pentru elevii cu C.E.S.

Conform programei școlare aprobate prin OMEN cu nr.

Anexă a planificării generale ......... / ........
Avizat,