Unitatea școlară
Localitatea Județul


NOTĂ INFORMATIVĂ

către reprezentantul legal al (iniţialele) , clasa

Conform ordinului nr. 1985/1305/5805/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale vă informăm cu privire la specificațiile articolului 14, alineatele 1 și 2:

  • Art. 14. -(1) Orice profesionist care interacţionează cu un copil cu dizabilităţi şi/sau CES, de exemplu cadrul didactic, consilierul şcolar, profesorul itinerant şi de sprijin, psihologul, medicul de familie, asistentul social, asistentul medical comunitar, mediatorul şcolar, preotul, membrii structurilor comunitare consultative şi alţii, are obligaţia de a informa familia şi de a semnala situaţia acestuia SPAS/DGASPC de sector, dacă copilul nu este deja încadrat în grad de handicap sau orientat şcolar/profesional, astfel încât acesta să beneficieze de diagnostic precoce şi intervenţie timpurie.
  • (2) SPAS/DGASPC de sector înregistrează sesizarea şi declanşează procedura de evaluare iniţială.
Această notă informativă a fost realizată de către , în calitate de , ca reprezentant al .


Pagină creată cu ajutorul app.rei.plus - © Takmate Solutions