Unitatea școlară

Localitatea Județul


NOTĂ INFORMATIVĂ

An școlar


Către colectivul cadrelor didactice al clasei

(iniţialele) deţine Certificat de Orientare Şcolară şi Profesională valabil până la .

Conform acestuia, beneficiază de următoarele servicii (se vor bifa serviciile conform Certificatului de Orientare Şcolară şi Profesională și a Planului de Servicii Individualizat):
De asemenea, în Certificatul de Orientare Şcolară şi Profesională și în Planul de Servicii Individualizat este menționată sau recomandată:Prezenta notă informativă a fost emisă de către , în calitate de , în cadrul .


Pagină creată cu ajutorul app.rei.plus - © Takmate Solutions