Unitatea școlară
Localitatea Județul


Măsuri și Strategii Compensatorii
Conform extrasului din OMEN nr. 3124/20.01.2017 privind metodologia pentru asigurarea suportului necesar elevilor cu tulburări de învățare ( TSI) – Pentru (inițialele) , se recomandă urmatoarele masuri de către în calitate de (funcția) pentru disciplina (se vor bifa măsurile și strategiile compensatorii recomandate și care pot fi aplicate pe parcursului acestui an școlar):
Art.20 Măsurile compensatorii1 care se pot asigura elevilor cu TSI sunt: Art.21 Măsurile de dispensare2 care se pot asigura elevilor cu TSI sunt: Art.23 Evaluarea adaptată este asigurată pe parcursul semestrelor astfel:
 1. computer/tabletă cu software - sintetizator vocal, care transformă tema de citire într-o temă de ascultare;
 2. aparat de înregistrare care permite elevului să își completeze notițele în timpul lecției (tabletă, reportofon etc.), cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
 3. hărți mentale, mape conceptuale ale unității de studiu;
 4. manuale şi cărți în format digital (audio-book);
 5. dicționare, vocabulare digitale;
 6. tabele cu: lunile anului, anotimpurile, zilele săptămânii, alfabetul, formule, definiții etc.;
 7. texte cu imagini, sinteze, scheme;
 8. prezența cadrului didactic care să citească itemii textului din manual, sarcinile de rezolvat, chestionarele cu răspunsuri multiple;
 9. computer cu program de scriere video, cu corector ortografic, care permite realizarea unor texte suficient de corecte fără un efort suplimentar de recitire şi de corectare a eventualelor greșeli;
 10. software pentru realizarea hărților mentale, mape conceptuale;
 11. fotocopii adecvate ale unității de studiu;
 12. dicționar digital (sub formă de tabletă sau pe computer);
 13. calculator care să faciliteze operațiile de calcul;
 14. alte instrumente tehnologice mai puțin evoluate, cum ar fi tabela pitagoreică, de măsuri, tabel cu formule matematice, scheme conceptuale etc.;
 15. altele, la decizia cadrului didactic.
 1. dispensarea cititului cu voce tare în faţa clasei;
 2. dispensarea citirii autonome a unor texte a căror lungime şi complexitate nu este compatibilă cu nivelul de abilitate al copilului;
 3. cantitatea excesivă de teme pentru acasă;
 4. memorarea poeziilor, formulelor, tabelelor, definițiilor;
 5. dispensarea studierii limbilor străine în forma scrisă sau citită;
 6. efectuarea mai multor teste/ evaluări la puţină vreme unele după altele;
 7. dispensarea scrierii rapide după dictare;
 8. dispensarea luării de notițe scrise;
 9. dispensarea copierii de pe tablă, recopierea textelor;
 10. dispensarea respectării timpilor pentru realizarea sarcinilor de lucru în scris;
 11. scrierea de mână a temelor pentru acasă pentru cazurile severe de disgrafie (se acceptă scrierea pe calculator sau transcriere de către părinte);
 12. dispensarea memorării tablei înmulțirii;
 13. dispensarea copierii textelor (ex. probleme matematice) de pe tablă sau manuale - compensare cu texte pregătite anticipat, printate şi lipite pe caiete (sau lucru direct pe fişe);
 14. altele, la decizia cadrului didactic.
 1. testele şi verificările se anunță cu cel puțin 24 de ore înainte;
 2. se asigură timp suplimentar (30 - 60 de minute) pentru execuția probelor sau se asigură verificări cu mai puține cerințe;
 3. se introduc probe informatizate;
 4. se asigură citirea cu voce tare de către profesor a sarcinilor de efectuat în timpul verificărilor, subiectele se citesc pe rând, în ordinea în care se elaborează lucrarea;
 5. se asigură folosirea instrumentelor compensatorii atât la probele scrise cât şi la cele orale;
 6. se vor prevedea verificări orale ca alternativă la cele scrise (mai cu seamă la limbile străine);
 7. în notarea la probele orale se va ţine cont de capacitățile lexicale şi expresive ale elevului;
 8. în funcție de situație, evaluările vor fi concepute astfel încât să limiteze scrisul (de ex. exerciții cu spaţiu de completat, exerciții de bifat, unit, etc);
 9. la notarea/evaluarea testelor scrise se va ține cont de conținut, nu de formă;
 10. se asigură folosirea calculatorului de buzunar/birou, tablă pitagoreică sau tabele cu formule.

1. art 5, lit (l) măsuri compensatorii - strategii de adaptare curriculară instrucțională care îi vor permite elevului să compenseze, din punct de vedere funcțional, carențele determinate de prezența tulburării specifice de învățare. Cuprind măsuri, materiale adaptate, tehnologii asistive.
2. art 5, lit (m) măsurile de dispensare sunt intervenții care permit elevului să nu realizeze anumite activități care, din cauza tulburării specifice de învățare, devin extrem de dificile şi care nu îmbunătățesc procesul de învățare.


Pagină creată cu ajutorul app.rei.plus - © Takmate Solutions