Planificarea adaptată a conținuturilor de invățare este:

 • o nevoie a elevului cu C.E.S. - datorită unui tablou atipic de dezvoltare
 • un drept educațional – menționat în certificate de orientare școlară și profesională prin sintagma ”servicii educaționale” (curriculum adaptat/adaptare curriculară)
 • o procedură de lucru – în care sunt specificate conținuturile de învățare cu caracter simplificat, individualizat sau exceptat de la evaluare

Simplificare conținuturilor de învățare poate cuprinde:

 • reducerea numărului de exerciții/sarcini de rezolvat;
 • reducerea gradului de dificultate al exercițiilor/sarcinilor de rezolvat
 • răspunsuri pe baza capacității de a recunoaște, nu a reproduce
 • tehnici simple de lucru, cu suport concret-intuitiv
 • variate instrumente asistive care facilitează formarea autonomiei cognitive, sociale, funcționale

Individualizarea conținuturilor de învățare poate cuprinde:

 • măsurile compensatorii, de dispensare și de evaluare conform ordinului 3124/2017 (exemplu)
 • promptarea din partea facilitatorului, art 64 din ordinul 1985/1305/5805 din 2016 (exemplu)
 • promptarea din partea unui coleg sau a cadrului didactice
 • măsuri de sprijin a educației incluzive, cum ar fi: evaluarea alternativă, fișe de lucru/evaluare individualizate
 • aplicare principiilor DUI – principiile de design universal de instruire (exemplu)

Exceptarea conținuturilor de la evaluare presupune

marcarea conținuturi (cele cu grad înalt de abstractizare, de dificultate, a conținuturilor de aprofundare) care nu vor face obiectivul principal al evaluării – în situația în care elevul va demonstra parțial/integral achizia lor, se va evalua pozitiv.